Το χαμηλότερο ποσοστό online πωλήσεων στην Ευρώπη έχει η Ελλάδα

Ουραγός σε έναν ακόμη δείκτη, που σχετίζεται με την ψηφιακή οικονομία, αποδεικνύεται η Ελλάδα, η οποία καταλαμβάνει την τελευταία θέση μεταξύ των χωρών – μελών της Ε.Ε. στις ηλεκτρονικές πωλήσεις.

Posted in Ιστορίες

Continue Reading No Comments

Built with HTML5 and CSS3 - Copyright © 2014 by ArtVertise - All rights reserved
Powered by: ArtVertise || Κατασκευή Ιστοσελίδας - SEM - SEO : Innovation Group